Šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2010 m. lapkričio 1 d.

Nuo 2010 m. kovo mėnesio, kada paskutinį kartą buvo perskaičiuota šilumos kaina, kuro kaina išaugo 13 proc. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu,  Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, AB „Šiaulių energija“, įvertinusi padidėjusias kuro kainas, nustato tokias šilumos ir karšto vandens kainas: nuo 2010 m. lapkričio 1 d.

1.Vienanarė šilumos kaina gyventojams – 22,20ct/kWh (be PVM) – 24,20 ct/kWh (su 9 % PVM)

2 . Karšto vandens kaina gyventojams

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 18,50 Lt/m3 (be PVM) – 20,16 Lt/m3 (su 9 % PVM)

Gyventojų dėmesiui

Š.m. lapkričio 10d., įvyko vandentiekio avarija pagrindinėje trasoje, dėl šios priežasties Ginkūnų gyventojams nutrauktas vandens tiekimas, iki kol bus pašalinti trūkumai. AB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Merko“ atsiprašo už patirtus nepatogumus.