LABAI svarbu ir skubu !!!

Žeimių 6A ir 6B namų butų savininkų dėmesiui.

Š.m. kovo mėn. baigėsi šilumos skaitiklių patikra (ji kaip pasirodo galioja tik 4 metus), dėl šios priežasties visi butų savininkai iki š.m. rugpjūčio 20d. turi atlikti jiems priklausančio buto šilumos skaitiklio patikrą ir sertifikato kopijas perduoti bendrijos pirmininkui, kuris jas perduos AB „Šiaulių Energija“.

Mums įrengtiems šilumos skaitikliams „Siemens“ ir „Katra“ modelis „Megatron2“ patikras atlieka UAB „Axis“ Šiauliuose „Tauras“ teritorijoje (kaina 115lt) ir AB „Panevėžio metereologinė patikra“ (kaina 75lt, tikrinant ne mažiau 50 skaitiklių). Skaitiklio išmontavimo/sumontavimo darbus atlikti patiems, suplombavimą po patikros atliks bendrija.

Butams kurių šilumos skaitiklio patikra nebus atlikta, prasidėjus šildymo sezonui, sunaudotą šilumos energiją bus skaičiuojama pagal buto kvadratūrą, padalinant bendrą sunaudotą šilumos energijos kiekį likusį, po išminusuotos energijos kiekio pagal patikrintų skaitiklių parodymus.

Dėl išsamesnės informacijos skambinti bendrijos pirmininkui 8 666 09990.

P.S. Paprasčiausias būdas būtų skaitiklius tikrinti vienu metu Panevėžyje…

 

 

Kelio ženklai

Viltis gauti leidimą įrengti kelio ženklą nr.303 vis nutolsta. Šį kartą žodinis paaiškinimas, dėl kokios priežasties neleidžiama įrengti ženklų, per paskutinį pusmetį nėra registruotų gyventojų skundų. Peršasi vienintelė mintis, pastebėjus „nepageidaujamus važinėtojus“ užsirašyti jų transporto priemonių numerius ir skambinti policijai. Tikriausiai visi taip ir padarome 🙂

Ginkūnuose liko pakloti ir renovuoti apie 4 km vandentiekio ir nuotekų tinklų

Ginkūnų gyvenvietėje statybos darbus vykdančios UAB „Merko statyba“ projekto vadovas Mindaugas Bičkaitis sako, kad šioje gyvenvietėje liko pakloti apie 2 km naujų tinklų ir tiek pat tinklų renovuoti.

Nauji tinklai baigiami kloti Svajonių (šioje gatvėje apie 80 proc. naujų tinklų jau paklota), Draustinio ir Ramybės gatvėse, netrukus šie darbai prasidės ir Šapnagių gatvėje. Pasak M. Bičkaičio, klojant magistralinius vandentiekio vamzdynus, iš karto iki sklypų ribų yra paklojamos ir vandentiekio atšakos bei įrengiami vandens apskaitos šulinėliai, jei yra galimybė, atstatomos ir gatvių dangos. Šiuo metu gatvės danga tvarkoma Draustinio gatvėje, netrukus bus dirbama ir Versmių gatvėje. Vandentiekio atšakos baigiamos tiesti Žuvėdrų, Švedės bei Draustinio gatvėse, artimiausiu metu šie darbai prasidės Tvenkinio ir Rasos gatvėse. Gatvėse, kuriose jau pakloti vandentiekio tinklai, vamzdynai yra plaunami ir išbandomi.

M. Bičkaitis gyventojams pataria nelaukti kol gatvės danga bus atstatyta – tuo pačiu metu, kai gatvėje klojami vandentiekio įvadai, pasikloti ir nuotekų išvadą. Dėl šių darbų vykdymo gyventojai gali kreiptis į kvartale dirbantį statybų rangovą UAB „Merko statyba“ ar į bet kurią kitą atestuotą statybinę organizaciją, kuri pasirūpintų visais reikalingais dokumentais ir derinimais, atstatytų gatvės dangą.

Klojant magistralinius vandentiekio vamzdynus, iš karto iki sklypų ribų yra klojamos ir vandentiekio atšakos bei įrengiami vandens apskaitos šulinėliai, jei yra galimybė, atstatomos ir gatvių dangos

Šiuo metu vandentiekio ir nuotekų tinklai rekonstruojami Rasos (apie 990 m), Tvenkinio (apie 400 m., iš kurių 100 m bus klojami nauji tinklai), Švedės (apie 100 m.) ir Svajonių (apie 150 m. nauji tinklai) gatvėse. Versmių gatvėje renovuojama apie 200 m vandentiekio ir nuotekų vamzdynų atkarpa bei atliekamas vandentiekio įvadų perjungimas. Vandentiekio įvadai perjungiami ir Švedės, Rasos, Tvenkinio, Šapnagių bei Žuvėdrų gatvėse. Pasak projekto vadovo M. Bičkaičio, Rasos ir Tvenkinio gatvėse įvadų perjungimas gali šiek tiek užtrukti dėl ryšių kabelių iškėlimo, kadangi esami ryšių ir elektros kabeliai yra pakloti šalia sklypų vandentiekio šulinėlių.

Ginkūnuose liko pakloti apie 2 km naujų tinklų ir tiek pat tinklų renovuoti

Šaltuoju laikotarpiu statybų rangovas atliko daug smulkių darbų: buvo rekonstruojamos vandentiekio kameros, vandentiekio šulinėliuose sumontuotos fasoninės dalys, uždaromoji armatūra, nuotekų šulinėliuose suformuoti betoniniai latakai, įrengta hidroizoliacija, kopetėlės. Šiuo metu nuotekų šulinėliai tvarkomi Rasos, Žuvėdrų gatvėse.

Statybų rangovas pilnai sumontavo abi požemines nuotekų perpumpavimo siurblines Svajonių ir Ramybės gatvėse. Nuo balandžio vidurio Svajonių gatvėje įrengtoje siurblinėje atliekami automatikos darbai, o gegužės mėnesį šie darbai bus vykdomi ir antrojoje siurblinėje.

Pasak projekto vadovo M. Bičkaičio, nuo birželio pradžios intensyviai bus atstatomos gatvių dangos. Dabar gatvių dangos tik prižiūrimos, kur reikia – išlyginamos duobės. Rangovas statybos darbus planuoja užbaigti liepos pabaigoje ir objektą pateikti Valstybinei komisijai vertinti.

1 centu brangsta karštas vanduo

AB „Šiaulių energija“ informuoja, kad nuo 2011 m. gegužės 1d.:

1.Vienanarė šilumos kaina gyventojams – 22,20 ct/kWh (be PVM) – 24,20 ct/kWh (su 9 % PVM)

2.Karšto vandens kaina Šiaulių m. gyventojams

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 18,50 Lt/m3 (be PVM) – 20,17 Lt/m3 (su 9 % PVM)