Vėl brangsta šildymas ir karštas vanduo

Nuo š.m. lapkričio 1d., už šildymą ir karštą vandenį mokėsime 6% daugiau. Tai jau 5 kainų kilimas šiais metais.

Kainų skirtumą nuo lapkričio 1d., būtume jautę dar labiau jei ne nauja šilumos įstatymo pataisą, pagal kurią į šilumos kainą nebegalima įtraukti šilumos punkto priežiūros (hidrauliniai bandymai, sistemos plovimas kiti priežiūros darbai).

Naujos kainos:

Vienanarė šilumos kaina gyventojams – 27,36 ct/kWh (be PVM) – 29,82 ct/kWh (su 9 % PVM) – buvo 28,12cnt/kWh

Karšto vandens kaina Šiaulių m. gyventojams – (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 21,61 Lt/m3 (be PVM) – 23,55 Lt/m3 (su 9 % PVM) – buvo 22,37 Lt/m3

Dėl šilumos skaitiklių

Po ilgai užsitesusio klausimo dėl šilumos skaitiklio patikros, buvo prieitas abipusiai naudingas sprendimas. Dokumentų skiltyje yra atsakymas iš AB „Šiaulių energija“ ir meteorologinės inspekcijos apie šilumos skaitiklio patikrą.

Patikras atliksime kai šilumos skaitiklis bendroje skaitiklių nuskaitymo ataskaitoje rodys pranešimą jog būtina atlikti patikrą, kai: reikia keisti elementą, silpnas signalas su skaitikliu.

Talka,

Š.m. spalio 15d., nuo 12val., visus norinčius ir galinčius kviečiame į talką.

Informuojame,

   Kad kartu su AB „Šiaulių energija“ pasiektas bendras sutarimas jog šilumos skaitikliams atlikti patikrą nebūtiną, nes jie naudojami kaip paskirstomieji, o ne atsiskaitomieji.

Administracija