Dėl karšto vandens sutarčių su ŠE

Dalis butų savininkų nėra pasirašę karšto vandens pirkimo-pardavimo sutarčių su AB „Šiaulių energija“, todėl gavote priminimus apie šių sutarčių pasirašymą. Tai reikia padaryti artimiausiu metu nuvykus į AB „Šiaulių energija“.