Š.m. rugpjūčio 11 – 14 dienomis Ginkūnų katilinės šilumos tinkluose bus atliekami hidrauliniai bandymai. Minėtu laikotarpiu nebus tiekiamas karštas vanduo.

Atsiprašome už nepatogumus.

AB „Šiaulių energija“