Š.m. vasario mėnesį Valstybinė energetikos inspekcija namuose Žeimių 6A ir 6B atliko patikrinimus, kurių metu pateikė pastabas ir pastebėjimus.

Pagrindinis trūkumas – pastatai neturi šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo naudojimo ir priežiūros instrukcijų ir aprašymo ( namų statybos metais tokio reikalavimo instrukcijų ir aprašymo turėjimui nebuvo) – siekiant pašalinti nustatytus trūkumus nusamdyta įmonė, kuri paruoš aprašymus ir instrukcijas.

Tikrinimo metu teikta pastaba, kad 2015-2016 metų šildymo sezono metu padidėjo šilumos suvartojimas.

Šilumos suvartojimo kiekis padidėjo dėl šildymo sistemos nustatymo pagal AB „Šiaulių energija“ sudaryto ir Šiaulių mieto savivaldybės patvirtinto šilumokaičio naudojimo grafiko (iki reikalavimų pasikeitimo namų šilumos punktai buvo reguliuojami bendrijos pirmininko pagal realiai sunaudojamos energijos poreikių grafiką sudarytą pagal faktiškai reikalinga šilumos kiekį ir punkto priežiūrą vykdant asmeniškai).