Neužkimškime kanalizacijos…

Savaitgali (04 20d.-04 22d.) A name buvo užsikišusi kanalizacija, ko pasėkoje nuotėkų vanduo išsiveržė ir užliejo rūsio patalpas.

Likviduojant avarija (UAB „Paspirtis“) darbuotojai, nustatėm kad kanalizacija užsikišo nuo kačių kraiko (granitinis kraikas, kuris nenutekėdamas išbrinko horizontaliuose vamzdžiuose, taip sudarydamas kamščius).

Prašome gyventojų nemesti buitinių atliekų į kanalizacijos sistemą (kriaukles, tualetus ir t.t.).

Ačiū už supratingumą.

Svarbu

Š.m. balandžio 23 – 26d., abejuose namuose bus keičiami karšto vandens skaitikliai. Pagal galimybės, rekomenduojame pasitikrinti nuimamo ir įdedamo skaitiklio parodymus. Pakeistų skaitiklių dokumentai (nesant buto savininkui)  bus paliekami butų pašto dėžutėse.

Dėmesio

Šiandien, vienas iš gyventojų informavo, kad būnant kieme, pastebėjo jog po kiemą „slampinėja“ mūsų kvartale negyvenantys asmenys, kurie vaikšto nuo vienos laiptinės iki kitos, bandydami į jas patekti, ir labai daug rūko (prie laiptinės į kurią nepateko).

Peržiūrėjus vaizdo įrašus, minėti asmenys buvo aptikti, ir jų veiksmai kieme, atitiko pasakojimą.

Įkeliame Jų foto (iš įrašų).

Įprastai, tokios informacijos viešai nesidalintume, bet šiuo atveju darome tai todėl, kad esame gavę informacijos iš ŠRVPK, kad Ginkūnuose labai stipriai yra suaktyvėjęs vagysčių skaičius.

Apie teritorijoje (ar už jos ribų) vykstančius, Jūsų manymu neteisėtus, įtartinus, veiksmus prašome VISADA informuoti policiją ar mūsų bendriją el.paštu \ SMS. Tik būdami BENDRUOMENE, gyvensime saugiau ir ramiau

DĖL PRAŠYMO SKIRTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PATEIKIMO BŪDO

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) parengė projektą, pagal kurį už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (vienetams ir (ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą), profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams bei politinėms partijoms (toliau — Prašymą) bus galima pildyti tik elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą, o popieriniai Prašymai atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai mokesčių administratoriui nebus nagrinėjami.

Projektas šiuo metu pateiktas derinimui visuomenei Teisės aktų informacinėje sistemoje adresu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/859b7ea0931411e98a8298567570d639?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9dc46efd-42be-4251-9bbd-c23e65e642d2. VMI prie FM kviečia pastabas ir pasiūlymus dėl projekto pateikti iki liepos 5 d.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija