Gyventojų dėmesiui !

Š.m. rugpjūčio 20-24 dienomis Ginkūnų katilinės šilumos tinkluose bus atliekami hidrauliniai bandymai. Minėtomis dienomis nebus tiekiama šilumos energija (nebus karšto vandens).

 

AB „Šiaulių energija“

Abonentų tarnyba, tel.: 591268