Šilumos apskaitos prietaisai

Dalinamės „Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, atsiskaitomųjų skaitiklių (kai skaitikliai priklauso paslaugos pirkėjui, o ne teikėjui) taisyklėmis.

Šios taisyklės aktualios tiems butų savininkams, kurių šilumos apskaitos prietaisai yra neveikiantys, arba jų nėra.

Taisyklės 1

Taisyklės 2