Dėl prisijungimo prie svetainės ne per PC (kompiuterį)

Keli gyventojai informavo, jog prisijungus prie bendrijos svetainės per mobilų telefoną, nebemato jokių pasirinkimų (menių punktų), nors pirminiame puslapyje, buvo viskas. Patikrinus nustatyta, kad dalyje tokio tipo įrenginių menių „pasislepia“  po balta linija. Žemiau pateiktuose nuotraukose, nurodyta, ką tokiu atveju daryti, kol nebus pašalintas gedimas.

            

Naudojantis svetaine per PC kol kas, pastebėjimų apie jos neveikimą pranešimų negautą.