6A elektros vartojimas už metus (2018 07 – 2019 -07)

Žalia kreivė – bendro naudojimo elektra (apšvietimas, kelio užtvaras)

Raudona – rūsio patalpos. Kelių metų kreivėje matyti, kad atšalus orams, elektros suvartojimas išauga.

Mėlyna – šilumos punktas (šilumokaitis).

6B elektros vartojimas už metus (2018 07 – 2019 -07)

Nuo š.m. sausio stipriai išaugo (mėlyna linija) bendro naudojimo patalpoms (laiptinėms) sunaudojamos elektros kiekis, nors bendrija jokių naujų įrenginių nėra pajungusi.

Raudona linija – šilumos punktas (šilumokaitis)

Žalia – nuomininkai.

AB „Šiaulių energija“ keisdami karšto vandens skaitiklius, kelėtai butų nurodė, ne tam butui sumontuoto skaitiklio numerius, kurie vėliau buvo suvesti į duomenų nuskaitymo sistemą. Prašome gyventojų, turint galimybę, pasitikrinti, ar jų bute sumontuoto skaitiklio numeris sutampa su faktiniu skaitikliu, ir pastebėjus neatitikimą, informuoti bendrijos el. paštu.

Toks prašymas, yra todėl, kad Jums gali būti pateiktos greta esančio buto suvartotas vandens kiekis (šiai dienai tokie atvejai yra 5). AB „Šiaulių energijos“ atstovų požiūris – ne bėda perskaičiuosim, ne visai tinkamas, jei po kiek laiko tektų susimokėti už kažkieno klaidą (tarkim mokėjote kas mėn. už 2kv.m. o faktiškai sunaudojote po 7kv.m.).

Būkime budrūs !

Gegužės 1d. apie 17:15val mūsų kieme, prie laiptų iš kiemo, iš gyventojos gyvenančios šalia esančiame name (einančios namo) buvo bandyta atimti rankinę. Kaimyninio namo gyventoją nuo apiplėšimo apgynė mūsų namų gyventojas.

Dalinamės vaikino, kuris nebe pirmą kartą (VPK info) pastebėtas  „besisukiojantis“ mūsų kieme  nuotraukomis.  VPK pateikta informacija, minėtas asmuo jiems yra žinomas dėl panašių nusikaltimų.  Kol kas jis nėra sulaikytas.

Būkime budrūs !

Dėl apskaitos prietaisų plombų pažeidimų

Po karšto vandens skaitiklių pakeitimo, jų plombavimą atliko AB „Šiaulių energija“ kontrolieriai, kurie užfiksavo (bei surašė pažeidimo protokolus), kad 5 butuose buvo  pažeistos (nuimtos) šalto vandens skaitiklių plombos apie kurių nuėmimą nebuvo informuoti UAB „Šiaulių vandenys“, nei bendrija.

Kadangi skaitikliai yra laiptinėse, bei mūsų pastatuose nėra vandens trūkumo (neapskaityto vandens kiekio), buvo susitarta, kad šių butų savininkams bus tik įspėjimai. Įprastai tokiu atveju grėstu bauda nuo 150 iki 300Eu, plius už visą laikotarpį (nuo paskutinio skaitiklių patikrinimo, kuris vyksta maždaug kas metus) būtų perskaičiuotas sunaudoto vandens kiekis, pagal normą, kuri nustatoma pagal buto plota/gyventojų skaičių.

Prašome visų butų savininkų, bei butų gyventojų, jei savarankiškai tvarkotės prie skaitiklių, ir yra pažeidžiama skaitiklio plomba, informuokite atitinkamai AB „Šiaulių energija“ ar UAB „Šiaulių vandenys“. Jei nežinote kur keiptis, informuokite bendriją el. paštu, kuri informaciją perduos atsakingiems asmenims.

Neužkimškime kanalizacijos…

Savaitgali (04 20d.-04 22d.) A name buvo užsikišusi kanalizacija, ko pasėkoje nuotėkų vanduo išsiveržė ir užliejo rūsio patalpas.

Likviduojant avarija (UAB „Paspirtis“) darbuotojai, nustatėm kad kanalizacija užsikišo nuo kačių kraiko (granitinis kraikas, kuris nenutekėdamas išbrinko horizontaliuose vamzdžiuose, taip sudarydamas kamščius).

Prašome gyventojų nemesti buitinių atliekų į kanalizacijos sistemą (kriaukles, tualetus ir t.t.).

Ačiū už supratingumą.

Svarbu

Š.m. balandžio 23 – 26d., abejuose namuose bus keičiami karšto vandens skaitikliai. Pagal galimybės, rekomenduojame pasitikrinti nuimamo ir įdedamo skaitiklio parodymus. Pakeistų skaitiklių dokumentai (nesant buto savininkui)  bus paliekami butų pašto dėžutėse.

Dėmesio

Šiandien, vienas iš gyventojų informavo, kad būnant kieme, pastebėjo jog po kiemą „slampinėja“ mūsų kvartale negyvenantys asmenys, kurie vaikšto nuo vienos laiptinės iki kitos, bandydami į jas patekti, ir labai daug rūko (prie laiptinės į kurią nepateko).

Peržiūrėjus vaizdo įrašus, minėti asmenys buvo aptikti, ir jų veiksmai kieme, atitiko pasakojimą.

Įkeliame Jų foto (iš įrašų).

Įprastai, tokios informacijos viešai nesidalintume, bet šiuo atveju darome tai todėl, kad esame gavę informacijos iš ŠRVPK, kad Ginkūnuose labai stipriai yra suaktyvėjęs vagysčių skaičius.

Apie teritorijoje (ar už jos ribų) vykstančius, Jūsų manymu neteisėtus, įtartinus, veiksmus prašome VISADA informuoti policiją ar mūsų bendriją el.paštu \ SMS. Tik būdami BENDRUOMENE, gyvensime saugiau ir ramiau

DĖL PRAŠYMO SKIRTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PATEIKIMO BŪDO

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) parengė projektą, pagal kurį už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (vienetams ir (ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą), profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams bei politinėms partijoms (toliau — Prašymą) bus galima pildyti tik elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą, o popieriniai Prašymai atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai mokesčių administratoriui nebus nagrinėjami.

Projektas šiuo metu pateiktas derinimui visuomenei Teisės aktų informacinėje sistemoje adresu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/859b7ea0931411e98a8298567570d639?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9dc46efd-42be-4251-9bbd-c23e65e642d2. VMI prie FM kviečia pastabas ir pasiūlymus dėl projekto pateikti iki liepos 5 d.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija