Dėl karšto vandens

Dėl Šiaulių energijos vykdomų hidraulinių bandymų, karšto vandens mūsų namams nebus iki 2010-08-27(penktadienio) 23val.

Dėl elektros kainų

Citata iš http://www.vst.lt

Valstybinei kainų ir energetikos komisijai patvirtinus akcinės bendrovės „VST” elektros energijos kainas ir tarifus bei jų taikymo tvarką 2010 m. antrajam pusmečiui, nuo liepos 1 d. elektros energijos nakties ir savaitgalio tarifai gyventojams sumažės 2 ct/kWh (su PVM). Kitoms vartotojų grupėms elektros energijos tarifai nesikeis. Pagal sumažintus dviejų laiko zonų tarifus bus galima atsiskaityti rugpjūčio mėnesį už suvartotą elektros energiją per liepą.

Nauji tarifai: http://www.vst.lt/lt/klientams/gyventojams/tarifai-nuo-2010-m–liepos-1d-/

Dėl karšto vandens skaitiklių parodymų

Š.m. birželio 1d. bendrovė „Šiaulių energija“ visiems savo vartotojams išsiuntinėjo informacinius laiškus apie duomenų deklaravimą. Žeimių 6a ir 6b namo gyventojams į šį pranešima reaguoti nereikia, nes pas mus skaitiklių parodymai į „Šiaulių energiją“ pateikiami centralizuotai.

Kol vasara dar nesibaigė!

Gyventojų prašymu buvo nupirktos medžiagos vaikų žaidimo aikštelės tvarkymui ( smėlis, mediniai borteliai ir impregnantiniai dažai). Kviečiame gyventojus aktyviau rodyti iniciatyva tvarkant vaikų aikštę ir kt. gerbūvį. Pasiūlykite laiką darbų atlikimui ( gluosnis@gluosnis.eu )

Bendrijos TV antenos – NEMOKAMA televizija Jūsų namuose

Mieli gyventojai,

Šiuo metu 6A namo ir 6B namo 1korpuso gyventojai, jau gali naudotis ant namo stogo iškeltomis logoperiodinėmis TV antenomis skirtomis žiūtėti skaitmeninę antžeminę ir analoginę TV.
Norintys naudotis antena turėtų kreiptis į namo pirmininką.

Skaitmeninės televizijos žiūrėjimui reikalingas televizorius (su skaitmeniniu imtuvu) arba TV priedėlis jungiamas prie televizoriaus. Šis specialus imtuvas priima skaitmeninį signalą ir pritaiko televizoriui, t.y. signalą keičia analoginiu vaizdo bei garso signalu.

Naudodamiesi skaitmenine televizija galite matyti 14 nemokamu tv kanalu:
LTV, LTV2, LNK, TV3, TV1, BTV, TV6, Info TV, Liuks!, TV Polonia, BBC World News, Lietuvos rytas.tv, Sport1, Balticum TV

Koduotų programų žiūrėjimui gali būti naudojama dekodavimo kortelė.

Plačiau apie skaitmeninę televiziją: http://skaitmenine.lt/ ( http://www.skaitmenine.lt/lt/skaitmenine_tv_lietuvoje/antzemine_dvb_t.html )

GYVŪNŲ LAIKYMO IR AUGINIMO ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS

II. GYVŪNŲ AUGINIMAS, LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA
6. Gyvūnus laikyti tik griežtai laikantis šių taisyklių reikalavimų.
7. Daugiabučių namų butų savininkui leidžiama nuolat laikyti vieną šunį ir vieną katę arba du šunis, arba dvi kates. Bute leidžiama laikyti šuniukų arba kačiukų vadas iki 4 mėnesių amžiaus.
8. Laikyti šunis bute taip pat privačiame name, kuriame gyvena kelios atskiros šeimos leidžiama tik turint raštišką visų jame gyvenančių pilnamečių asmenų sutikimą.
9. Savininkai privalo užtikrinti, kad butuose nuo 23 iki 6 val. gyvūnai netrikdytų viešosios rimties. Gyvūnų keliamas triukšmas neturi viršyti nustatytų higienos normų.
10. Leidžiama butuose laikyti šunis, kates ir kitus ne ūkinės paskirties gyvūnus, išskyrus pavojingus žvėris, roplius, kurie dėl biologinių savybių gali kelti pavojų žmonių ar gyvūnų gyvybei ir sveikatai. Pavojingi gyvūnai gali būti laikomi ir auginami tik pagal specialias taisykles, kurias nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įpareigotos institucijos.

Plačiau: www.ginkūnai.lt

Gyventojų aktyvumas

Visada laukiame savanorių norinčių prisidėti prie namo, kiemo gerovės. Tik nuo mūsų priklauso kokioje aplinkoje gyvensime.